Innlegg:

Stenging Mostravegen

Tirsdag 30. oktober vil det bli utført arbeid på vassledningane i Mostravegen. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 1000 til kl. 1500.  Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.

Related Posts