Innlegg:

Stenging Eidesvik 24.10.

Onsdag 24.oktober vert det utført utspyling på ledningsnettet i Eidesvik. Vatnet vert stengt mellom kl 9.00 og kl 15.00. Deler av nettet er trykksett under utspylinga,så det er viktig at det ikkje blir brukt vatn i denne perioden. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. Dersom spørsmål, ta kontakt på tlf 53 42 88 45.

 

Related Posts