Innlegg:

Stenging Vorland/Øyerå 13.10.

Lørdag 13. oktober vil det bli utført arbeid på vassledningane på Vorland/Øyerå. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 0900 til kl. 1600.  Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.

 

 

Related Posts