1.730.000.000 liter i året

1.730.000.000 liter i året

Artiklar
BVA produserer ein milliard sjuhundreogtretti millionar liter vatn i året. Om du fyller vatnet på einliters kartongar og set dei på rekke etter kvarandre, vil dei rekke vel tre gongar rundt jorda ved ekvator! (meir…)
Les meir
Leidningsbrot Hovland

Leidningsbrot Hovland

Driftsmelding
På grunn av leidningsbrot på Hovland vil vatnet bli avstengt  fram til skaden er utbetra. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Det er berre bygningar i det skraverte området på bilete som er råka av brotet.
Les meir
Beredskap heile tida!

Beredskap heile tida!

Artiklar
Lekkasjesøk med avansert utstyr er ein del av BVA sin beredskap. Me overvakar vassforsyninga 24 timar i døgeret, kvar dag, heile året. Eit moderne VA-selskap opererer ei mengd kompliserte, tekniske innretningar og styringssystem. Til dette har me 12 driftsoperatørar som trygger drifta kontinuerleg. (meir…)
Les meir
Vasstenging Vespestad

Vasstenging Vespestad

Driftsmelding
Torsdag 27.april vil det bli utført arbeid på leidningsnettet på Vespestad. Dette gjer at nokre av våre abonnentar vil vera utan vatn frå kl. 14.30 til 24.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.
Les meir
Leidningsbrot Leite

Leidningsbrot Leite

Driftsmelding
På grunn av leidningsbrot på Leite vil vatnet bli avstengt i Raunevarden fram til skaden er utbetra. Nokre abonnentar kan oppleva dårleg vasstrykk. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset.
Les meir
Vasstenging Foldrøy

Vasstenging Foldrøy

Driftsmelding
Torsdag 20.april vil det bli utført arbeid på leidningsnettet på Foldrøy. Dette gjer at nokre av våre abonnentar vil vera utan vatn frå kl. 09.00 til 14.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.
Les meir
Vasstenging Bråtaneset

Vasstenging Bråtaneset

Driftsmelding
Torsdag 20.april vil det bli utført arbeid på leidningsnettet i området Brendesæter-Bråtaneset. Dette gjer at nokre av våre abonnentar vil vera utan vatn frå kl. 08.30 til 15.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.
Les meir
Vasstenging Røyksund

Vasstenging Røyksund

Driftsmelding
Fredag 7.april vil det bli utført arbeid på leidningsnettet ved Røyksund. Dette gjer at nokre av våre abonnentar vil vera utan vatn frå kl. 09.00 til 14.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.
Les meir
Vasstenging Folderøy

Vasstenging Folderøy

Driftsmelding
Torsdag 6.april vil det bli utført arbeid på leidningsnettet ved Folderøy. Dette gjer at nokre av våre abonnentar vil vera utan vatn frå kl. 10.00 til 13.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.
Les meir
Utspyling på vassnettet

Utspyling på vassnettet

Driftsmelding
Tysdag 4.april vil det bli utført utspyling på leidningsnettet i Stongarvågen. Dette gjer at nokre av våre abonnentar vil vera utan vatn frå kl. 08.30 til 15.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.
Les meir