Innlegg:

Vasstenging Vespestad

Torsdag 27.april vil det bli utført arbeid på leidningsnettet på Vespestad. Dette gjer at nokre av våre abonnentar vil vera utan vatn frå kl. 14.30 til 24.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.

Related Posts