Innlegg:

Leidningsbrot Leite

På grunn av leidningsbrot på Leite vil vatnet bli avstengt i Raunevarden fram til skaden er utbetra. Nokre abonnentar kan oppleva dårleg vasstrykk. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset.

Related Posts