Innlegg:

Leidningsbrot Hovland

På grunn av leidningsbrot på Hovland vil vatnet bli avstengt  fram til skaden er utbetra. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Det er berre bygningar i det skraverte området på bilete som er råka av brotet.

Related Posts