Innlegg:

Vasstenging Bråtaneset

Torsdag 20.april vil det bli utført arbeid på leidningsnettet i området Brendesæter-Bråtaneset. Dette gjer at nokre av våre abonnentar vil vera utan vatn frå kl. 08.30 til 15.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.

Related Posts