Vasstenging Hovland

Torsdag 9.februar skal det skiftast ein kumme på Hovland. Dette gjer at nokre av våre abonnentar vil vera utan vatn frå kl. 09.00 til kl. 15.00. Dette gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling, kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.
Les meir

Vasstenging Melkevik

Torsdag 9.februar vil det bli utført arbeid på leidningsnettet ved Melkevik. Dette gjer at nokre av våre abonnentar vil vera utan vatn frå kl. 11.00 til kl. 13.00. Dette gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling, kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.
Les meir

Vasstenging Melkevik

Onsdag 8.februar vil det bli utført arbeid på leidningsnettet ved Melkevik. Dette gjer at nokre av våre abonnentar vil vera utan vatn frå kl. 08.00 til kl. 13.00. Dette gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.
Les meir

Vasstenging Brendesæter-Bråtaneset

Tysdag 7.februar vil det bli utført arbeid på leidningsnettet ved Bråtaneset. Dette gjer at nokre av våre abonnentar vil vera utan vatn frå kl. 08.30 til kl. 17.00. Når vatnet er tilbake kan det vera misfarga og grumse. Dersom dette er tilfelle, anbefalar me å spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Bygningar i det skraverte området vil vera utan vatn.
Les meir

Vasstenging Grønås

Tysdag 7.februar vil det bli utført arbeid på leidningsnettet ved austre Grønås. Dette gjer at nokre av våre abonnentar vil vera utan vatn frå kl. 08.30 til kl. 15.00. Når vatnet er tilbake kan det vera misfarga og grumse. Dersom dette er tilfelle, anbefalar me å spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Bygningar i det skraverte området vil vera utan vatn.
Les meir

Vasstenging Hollundsvegen

Det vil bli utført arbeid på leidningsnettet ved Hollundsvegen fredag 3.februar. Dette gjer at nokre av våre abonnentar vil vera utan vatn frå kl. 11.00 til kl. 13.00. Når vatnet er tilbake kan det vera misfarga og grumse. Dersom dette er tilfelle, anbefalar me å spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Bygningar i det skraverte området vil vera utan vatn.
Les meir
Vasstenging Bømlahamnvegen

Vasstenging Bømlahamnvegen

Det vil bli utført arbeid på leidningsnettet ved Bømlahamnvegen onsdag 1.februar. Dette gjer at nokre av våre abonnentar vil vera utan vatn frå kl. 08.30 til kl. 15.00. Når vatnet er tilbake kan det vera misfarga og grumse. Dersom dette er tilfelle, anbefalar me å spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Bygningar i det skraverte området vil vera utan vatn.
Les meir
Vasstenging Brendesæter-Bråtaneset

Vasstenging Brendesæter-Bråtaneset

I samband med arbeid på leidningsnettet vil abonnentar i området Brendesæter-Bråtaneset vera utan vatn onsdag 1.februar frå kl. 08.30 til kl. 15.00. Når vatnet er tilbake kan det vera misfarga og grumse. Dersom dette er tilfelle, anbefalar me å spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Bygningar i det skraverte området vil vera utan vatn.
Les meir

Vasstenging Raunevarden måndag 30.januar

Grunna arbeid på vassleidning i Raunevarden blir vatnet avstengt måndag 30.januar frå klokka 10.00 til 13.00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Husstandar i det skraverte området vil vera utan vatn.
Les meir