Stenging Bømmelhamn

Måndag 29. mai vil det bli utført arbeid på leidningsnettet ved Bømmelhamn. Dette gjer at nokre av våre abonnentar vil vera utan vatn frå kl. 08.00 til 14.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.
Les meir

Vasstenging Folderøy

Måndag 15.mai vil det bli utført arbeid på leidningsnettet ved Folderøy. Dette gjer at nokre av våre abonnentar vil vera utan vatn frå kl. 12.00 til 15.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.
Les meir

Vasstenging Folderøy

Torsdag 11.mai vil det bli utført arbeid på leidningsnettet ved Folderøy. Dette gjer at nokre av våre abonnentar vil vera utan vatn frå kl. 10.00 til 11.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.
Les meir

Vasstenging Ramsneset

Onsdag 10.mai vil det bli utført arbeid på leidningsnettet ved Ramsneset. Dette gjer at nokre av våre abonnentar vil vera utan vatn frå kl. 08.30 til 11.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.
Les meir

Vasstenging Vespestad

Onsdag 10.mai vil det bli utført arbeid på leidningsnettet på Vespestad. Dette gjer at nokre av våre abonnentar vil vera utan vatn frå kl. 14.30 til 21.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.
Les meir

Vasstenging Leite (Tongane)

Torsdag 4.mai vil det bli utført arbeid på leidningsnettet på Leite. Dette gjer at nokre av våre abonnentar vil vera utan vatn frå kl. 08.00 til 18.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.
Les meir

Leidningsbrot Hovland

På grunn av leidningsbrot på Hovland vil vatnet bli avstengt  fram til skaden er utbetra. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Det er berre bygningar i det skraverte området på bilete som er råka av brotet.
Les meir

Vasstenging Vespestad

Torsdag 27.april vil det bli utført arbeid på leidningsnettet på Vespestad. Dette gjer at nokre av våre abonnentar vil vera utan vatn frå kl. 14.30 til 24.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.
Les meir
Leidningsbrot Leite

Leidningsbrot Leite

På grunn av leidningsbrot på Leite vil vatnet bli avstengt i Raunevarden fram til skaden er utbetra. Nokre abonnentar kan oppleva dårleg vasstrykk. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset.
Les meir

Vasstenging Foldrøy

Torsdag 20.april vil det bli utført arbeid på leidningsnettet på Foldrøy. Dette gjer at nokre av våre abonnentar vil vera utan vatn frå kl. 09.00 til 14.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.
Les meir