Innlegg:

Stenging Aga torsdag 5. september

På grunn av arbeid på vassledning på Aga, blir vatnet stengt torsdag 5. september mellom klokka 08.30 og 14.30. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. Beklagar ulempene dette fører med seg.

Related Posts