Innlegg:

Stenging Skjenaberg 17.okt

På grunn av arbeid på vassledning på Skjenaberg blir vatnet stengt, torsdag 17. okt. 2019 mellom kl. 09:30 og 15:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Related Posts