Innlegg:

Ledningsbrudd Aga torsdag 29. august

På grunn av leidningsbrudd på Aga , blir vatnet avstengd til skaden er utbetra. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 534 28 845.

Related Posts