Innlegg:

Stenging Naustbakken 1. nov

På grunn av arbeid på vassledning på Naustbakken blir vatnet stengt, fredag 1. nov. 2019 mellom kl. 09:00 og 12:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Related Posts