Innlegg:

Stenging Langholmmarkjo 31. okt

På grunn av arbeid på vassledning på Langholmmarkjo blir vatnet stengt, torsdag 31. okt. 2019 mellom kl. 08:30 og 14:30. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Related Posts