Stenging – Lykling 18.09.2023

Stenging – Lykling 18.09.2023

På grunn av arbeid på vassledning på Lykling blir vatnet stengt, 18. september 2023 mellom kl. 22:00 og 05:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører! Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845
Les meir
Stenging – Lykling 11.09.2023

Stenging – Lykling 11.09.2023

 På grunn av arbeid på vassledning på Lykling blir vatnet stengt, 11. september 2023 mellom kl. 08:30 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845.
Les meir
Stenging – Steinsvåg 07.09.2023

Stenging – Steinsvåg 07.09.2023

På grunn av arbeid på vassledning på Steinsvåg blir vatnet stengt, 7. september 2023 mellom kl. 09:00 og 13:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845
Les meir
Stenging – Lykling 07.09.2023

Stenging – Lykling 07.09.2023

På grunn av arbeid på vassledning på Lykling blir vatnet stengt, 7. september 2023 mellom kl. 08:30 og 15:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845
Les meir
Stenging – Teigland 25.08.2023

Stenging – Teigland 25.08.2023

På grunn av arbeid på vassledning på Teigland blir vatnet stengt, 25. august 2023 mellom kl. 08:30 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845
Les meir
Stenging – Teigland 23.08.2023

Stenging – Teigland 23.08.2023

På grunn av arbeid på vassledning på Teigland blir vatnet stengt, 23. august 2023 mellom kl. 08:30 og 16:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845.
Les meir
Stenging – Bråtaneset 15.08.23

Stenging – Bråtaneset 15.08.23

På grunn av arbeid på vassledning på Bråtaneset blir vatnet stengt, 15.08.2023 mellom kl. 08:30 og 14:30. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845
Les meir
Kokevarsel – Espevær – Opphører frå 6. august 2023

Kokevarsel – Espevær – Opphører frå 6. august 2023

Oppdatering 06.08.2023: Bømlo Vatn og Avløpsselskap har mottatt 2 vassprøvar utan funn av bakterier i drikkevatnet. Kokevarselet opphører derfor umiddelbart. BVA beklagar så mykje ulempene dette har medført! Oppdatering 04.08.2023: Kokevarsel sendt ut tidlegare gjeld framleis til opphørsmelding blir sendt ut. På grunn av bakterier i drikkevatnet på Espevær må vatnet kokes til ny melding blir sendt! Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845
Les meir

Stenging – Lykling 23.06.2023

 På grunn av arbeid på vassledning på Lykling blir vatnet stengt, 23. juni 2023 mellom kl. 09:00 og 15:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845.
Les meir

Stenging – Lykling 20.06.2023

På grunn av arbeid på vassledning på Lykling blir vatnet stengt, 20. juni 2023 mellom kl. 08:30 og 15:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845
Les meir