Redusert vasstrykk – Bjørnevik 23.03.2023 

Redusert vasstrykk – Bjørnevik 23.03.2023 

På grunn av arbeid på vassledning på Bjørnevik blir det redusert vasstrykk, to. 23. mars 2023 mellom kl. 09:00 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
Les meir
Utspyling på vassnettet – Mosterhamn 14.03.2023

Utspyling på vassnettet – Mosterhamn 14.03.2023

På grunn av utspyling på vassnettet blir vatnet avstengd på Mosterhamn ti. 14. mars 2023, kl 23:00 til ons.15. mars. kl. 06:00. Deler av vassnettet er trykksett under utspyling, så det er viktig at det ikke blir brukt vatn i denne perioden! Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana, på lågast uttak i huset. For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845.
Les meir
Stenging – Skogadalen 28.02.2023 

Stenging – Skogadalen 28.02.2023 

På grunn av arbeid på vassledning på Skogadalen blir vatnet stengt, ti. 28. feb. 2023 mellom kl. 08:30 og 14:30. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
Les meir
Stenging – Skogalivegen 24.02.2023 

Stenging – Skogalivegen 24.02.2023 

På grunn av arbeid på vassledning på skogalivegen blir vatnet stengt, fr. 24. feb. 2023 mellom kl. 08:30 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
Les meir
Ledningsbrudd – Sollia 23.02.2023

Ledningsbrudd – Sollia 23.02.2023

På grunn av ledningsbrudd på Sollia, blir vatnet stengt til skaden er utbedra! Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845
Les meir
Stenging – Setramyra 10.02.2023

Stenging – Setramyra 10.02.2023

På grunn av arbeid på vassledning på setramyra blir vatnet stengt, fr. 10. feb. 2023 mellom kl. 09:00 og 12:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
Les meir
Stenging – Setramyra 09.02.2023 

Stenging – Setramyra 09.02.2023 

På grunn av arbeid på vassledning på setramyra blir vatnet stengt, to. 9. feb. 2023 mellom kl. 09:00 og 13:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
Les meir
Stenging – Ramsbråtet 06.02.2023 

Stenging – Ramsbråtet 06.02.2023 

På grunn av arbeid på vassledning på Ramsbråtet blir vatnet stengt, ma. 6. feb. 2023 mellom kl. 08:30 og 15:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
Les meir
Stenging – Ramsbråtet 01.02.2023 

Stenging – Ramsbråtet 01.02.2023 

 På grunn av lekkasje på ledningsnettet, vil me foreta lekkasjesøk på Ramsbråtet, on. 1. feb. 2023 mellom kl. 09:00 og 12:00. Vatnet kan bli avstengt i korte perioder på dagtid. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845.
Les meir
Stenging – Ramsbråtet 26.01.2023 

Stenging – Ramsbråtet 26.01.2023 

På grunn av arbeid på vassledning på Ramsbråtet blir vatnet stengt, to. 26. jan. 2023 mellom kl. 08:30 og 12:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
Les meir