Vasstenging Sele

Vasstenging Sele

Driftsmelding
Onsdag 01.mars vil det bli utført arbeid på leidningsnettet ved Sele. Dette gjer at nokre av våre abonnentar vil vera utan vatn frå kl. 09.00 til 13.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg. [caption id="attachment_875" align="alignnone" width="300"] Kart over Sele[/caption]
Les meir
Vasstenging Vespestad

Vasstenging Vespestad

Driftsmelding
Onsdag 22.februar vil det bli utført arbeid på leidningsnettet ved Vespestad på Langevåg. Dette gjer at nokre av våre abonnentar vil vera utan vatn frå kl. 16.00 til 20.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.
Les meir
Leidningsbrudd på Langevåg

Leidningsbrudd på Langevåg

Driftsmelding
På grunn av leidningsbrudd på ein vassleidning, vil vatnet bli avstengt fram til skaden er utbetra. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg. Bygningar i det skaraverte området vil vera utan vatn.
Les meir
Vasstenging Hovland

Vasstenging Hovland

Driftsmelding
Månadag 20.februar vil det bli utført arbeid på vassnettet på Hovland. Dette gjer at nokre av våre abonnentar vil vera utan vatn frå kl. 09.00 til 15.00. Dette gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling, kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.    
Les meir
Kven skal betala?

Kven skal betala?

Artiklar
I etterkant av førre utgåve av Friskt har det kome inn spørsmål til BVA, særleg om kvar grensene går for det som skal vera den einskilde kunde og BVA sin kostnad. Tilkoplingskostnad Både når det gjeld vatn og avløp så har BVA eit hovudleidningsnett i kommunen som den enkelte koplar seg på. Tilkoplingskostnaden er det etter lova den enkelte som må dekka – slik som når ein legg inn fiber. «Uforholdsmessig stor kostnad» Også utviding av hovudleidningsnettet til nye byggjefelt skal bli belasta utbyggjar/ huskjøpar. Både ved nybygg og eksisterande byggverk skal kommunen pålegge innbyggjarane å kopla seg på dei offentlege vass- og avløpsnetta, så lenge det ikkje har ein «uforholdsmessig stor kostnad, eller særlige hensyn tilsier det» (Plan – og bygningslova § 27). Kommunestyret har vedteke denne summen til…
Les meir
Vasstenging Hollund

Vasstenging Hollund

Driftsmelding
Tysdag 14.februar vil det bli utført arbeid på leidningsnettet ved Hollund. Dette gjer at nokre av våre abonnentar vil vera utan vatn frå kl. 09.00 til 11.00. Dette gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.
Les meir
Vasstenging Innvær

Vasstenging Innvær

Driftsmelding
Måndag 13.februar vil det bli utspyling på vassnettet på Innvær, og nokre av våre abonnentar vil vera utan vatn frå kl. 08.30 til kl. 15.00. Dette gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.
Les meir
Vasstenging Espevær

Vasstenging Espevær

Driftsmelding
Fredag 10.februar vil det bli utført arbeid på leidningsnettet på Espevær. Dette gjer at nokre av våre abonnentar vil vera utan vatn frå kl. 09.00 til kl. 17.00. Dette gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling, kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.
Les meir
Vasstenging Hovland

Vasstenging Hovland

Driftsmelding
Torsdag 9.februar skal det skiftast ein kumme på Hovland. Dette gjer at nokre av våre abonnentar vil vera utan vatn frå kl. 09.00 til kl. 15.00. Dette gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling, kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.
Les meir
Vasstenging Melkevik

Vasstenging Melkevik

Driftsmelding
Torsdag 9.februar vil det bli utført arbeid på leidningsnettet ved Melkevik. Dette gjer at nokre av våre abonnentar vil vera utan vatn frå kl. 11.00 til kl. 13.00. Dette gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling, kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.
Les meir