Innlegg:

Vasstenging Hovland

Månadag 20.februar vil det bli utført arbeid på vassnettet på Hovland. Dette gjer at nokre av våre abonnentar vil vera utan vatn frå kl. 09.00 til 15.00. Dette gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling, kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.

 

 

Related Posts