Innlegg:

Vasstenging Innvær

Måndag 13.februar vil det bli utspyling på vassnettet på Innvær, og nokre av våre abonnentar vil vera utan vatn frå kl. 08.30 til kl. 15.00. Dette gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.

Related Posts