Innlegg:

Leidningsbrudd på Langevåg

På grunn av leidningsbrudd på ein vassleidning, vil vatnet bli avstengt fram til skaden er utbetra. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg. Bygningar i det skaraverte området vil vera utan vatn.

Related Posts