ER DU EIN FROST-TAPPAR?

Ukategorisert
Frosttapping er ein gammal metode som ein brukte tidlegare der ein lot vatnet drypa eller renna frå kranar for å unngå at vatnet fraus. I dag er frosttapping verken lov eller nødvendig. Det går enorme mengder vatn til dette i løpet av vinteren, og kan føre til at BVA ikkje har tilstrekkeleg vatn i våre høgdebasseng i ein beredskapssituasjon. Me rår dei som har hus med kjellarar å setta ein vifte/varmovn på låg effekt for å halde litt varme. Dei som har tomme hus/fritidsbustader bør sjekka desse, slik at det ikkje oppstår vasslekkasjar som følge av frostsprengning. Steng hovudkran og tapp vatn ut av leidningane. Isolér grunne leidningar, anten med isolermatter eller ved å grave på meir jordmasse. Husk på å kople ifrå alle hageslangar, for å hindre frostskade! Frosttapping…
Les meir
Nasjonal endring på e-faktura frå 1.12.21

Nasjonal endring på e-faktura frå 1.12.21

Ukategorisert
Frå 1.12.21 vil heile landet innføre eFaktura 2.0. Dette er nasjonale retningslinjer som gjer at man mottar e-faktura frå alle leverandørar som tilbyr dette. For aktivere denne må man i nettbanken velge ‘’Ja takk til alle’’. Endringa frå eFaktura 1.0 er at man tidlegare måtte inngå e-faktura med kvar enkelt bedrift man ville inngå e-faktura avtale med. Kort fortalt vil dette medføre at e-faktura går direkte til den som er fakturamottakar, så sant du har valgt ‘’Ja takk til alle’’. Velge du å trekke ditt samtykke til ‘’Ja, takk til alle’’ etter 1.12.21 vil du ikkje motta e-faktura frå nokon bedrifter. For meir informasjon les her Har du spørsmål kontakt oss gjerne på tlf: 53 42 88 40 eller e-post; post@bva.no
Les meir