Omdømmeprisen 2022 frå Norsk Vann!

Omdømmeprisen 2022 frå Norsk Vann!

Stolt og veldig overraska over omdømmeprisen 2022 frå Norsk Vann. Tusen takk til alle dåke i BVA som gjer til at me blir sett på ein positiv måte! Sjå her for meir informasjon frå Norsk Vann; https://norskvann.no/festkveld-med-prisutdelinger/
Les meir

ER DU EIN FROST-TAPPAR?

Frosttapping er ein gammal metode som ein brukte tidlegare der ein lot vatnet drypa eller renna frå kranar for å unngå at vatnet fraus. I dag er frosttapping verken lov eller nødvendig. Det går enorme mengder vatn til dette i løpet av vinteren, og kan føre til at BVA ikkje har tilstrekkeleg vatn i våre høgdebasseng i ein beredskapssituasjon. Me rår dei som har hus med kjellarar å setta ein vifte/varmovn på låg effekt for å halde litt varme. Dei som har tomme hus/fritidsbustader bør sjekka desse, slik at det ikkje oppstår vasslekkasjar som følge av frostsprengning. Steng hovudkran og…
Les meir
Nasjonal endring på e-faktura frå 1.12.21

Nasjonal endring på e-faktura frå 1.12.21

Frå 1.12.21 vil heile landet innføre eFaktura 2.0. Dette er nasjonale retningslinjer som gjer at man mottar e-faktura frå alle leverandørar som tilbyr dette. For aktivere denne må man i nettbanken velge ‘’Ja takk til alle’’. Endringa frå eFaktura 1.0 er at man tidlegare måtte inngå e-faktura med kvar enkelt bedrift man ville inngå e-faktura avtale med. Kort fortalt vil dette medføre at e-faktura går direkte til den som er fakturamottakar, så sant du har valgt ‘’Ja takk til alle’’. Velge du å trekke ditt samtykke til ‘’Ja, takk til alle’’ etter 1.12.21 vil du ikkje motta e-faktura frå nokon…
Les meir

Ledningsbrudd Lykling onsdag 15. juli

På grunn av ledningsbrudd på Lykling blir vatnet stengt, onsdag 15. juli mellom kl. 17:00 og 22:30 (til skaden er utbedra). Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Beklagar ulempene dette medfører!
Les meir