Stenging – Bråtaneset 15.08.23

Stenging – Bråtaneset 15.08.23

På grunn av arbeid på vassledning på Bråtaneset blir vatnet stengt, 15.08.2023 mellom kl. 08:30 og 14:30. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845
Les meir

Ledningsbrudd Bjødledalen 6. mai

På grunn av ledningsbrudd på Bjødledalen, blir vatnet stengt til skaden er utbedra! Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845
Les meir
Omdømmeprisen 2022 frå Norsk Vann!

Omdømmeprisen 2022 frå Norsk Vann!

Stolt og veldig overraska over omdømmeprisen 2022 frå Norsk Vann. Tusen takk til alle dåke i BVA som gjer til at me blir sett på ein positiv måte! Sjå her for meir informasjon frå Norsk Vann; https://norskvann.no/festkveld-med-prisutdelinger/
Les meir

ER DU EIN FROST-TAPPAR?

Frosttapping er ein gammal metode som ein brukte tidlegare der ein lot vatnet drypa eller renna frå kranar for å unngå at vatnet fraus. I dag er frosttapping verken lov eller nødvendig. Det går enorme mengder vatn til dette i løpet av vinteren, og kan føre til at BVA ikkje har tilstrekkeleg vatn i våre høgdebasseng i ein beredskapssituasjon. Me rår dei som har hus med kjellarar å setta ein vifte/varmovn på låg effekt for å halde litt varme. Dei som har tomme hus/fritidsbustader bør sjekka desse, slik at det ikkje oppstår vasslekkasjar som følge av frostsprengning. Steng hovudkran og…
Les meir
Nasjonal endring på e-faktura frå 1.12.21

Nasjonal endring på e-faktura frå 1.12.21

Frå 1.12.21 vil heile landet innføre eFaktura 2.0. Dette er nasjonale retningslinjer som gjer at man mottar e-faktura frå alle leverandørar som tilbyr dette. For aktivere denne må man i nettbanken velge ‘’Ja takk til alle’’. Endringa frå eFaktura 1.0 er at man tidlegare måtte inngå e-faktura med kvar enkelt bedrift man ville inngå e-faktura avtale med. Kort fortalt vil dette medføre at e-faktura går direkte til den som er fakturamottakar, så sant du har valgt ‘’Ja takk til alle’’. Velge du å trekke ditt samtykke til ‘’Ja, takk til alle’’ etter 1.12.21 vil du ikkje motta e-faktura frå nokon…
Les meir

Ledningsbrudd Lykling onsdag 15. juli

På grunn av ledningsbrudd på Lykling blir vatnet stengt, onsdag 15. juli mellom kl. 17:00 og 22:30 (til skaden er utbedra). Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Beklagar ulempene dette medfører!
Les meir