Innlegg:

Ledningsbrudd Lykling onsdag 15. juli

På grunn av ledningsbrudd på Lykling blir vatnet stengt, onsdag 15. juli mellom kl. 17:00 og 22:30 (til skaden er utbedra). Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts