Innlegg:

Stenging – Bråtaneset 15.08.23

På grunn av arbeid på vassledning på Bråtaneset blir vatnet stengt, 15.08.2023 mellom kl. 08:30 og 14:30. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845

Related Posts