Stenging Leite Aust

Stenging Leite Aust

På grunn av utspyling på vassnettet, blir vatnet avstengd på Leite Aust mandag 26. nov. 2018, mellom kl 22:00 og 05:30. Delar av vassnettet er trykksett under utspylinga, så det er viktig at det ikkje blir brukt vatn i denne perioden. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 534 28 845.
Les meir
Stenging Hollundsdalen

Stenging Hollundsdalen

Tysdag 20. november vil det bli utført utspyling av vassnettet i Hollundsdalen. Dette gjer at våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 20.00 til onsdag kl. 05.00. Deler av vassnettet er trykksett under utspylinga, så det er viktig at det ikkje blir brukt vatn i denne perioden. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.
Les meir
Stenging Sjøbuneset Espevær

Stenging Sjøbuneset Espevær

Fredag 16. november vil det bli utført utspyling av vassnettet på Sjøbuneset Espevær. Dette gjer at våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 10.00 til kl. 12.00. Deler av vassnettet er trykksett under utspylinga, så det er viktig at det ikkje blir brukt vatn i denne perioden. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.
Les meir
Styreleiarbytte

Styreleiarbytte

Terje Gilje har vore styreleiar i BVA sidan 2010. Han er no pensjonist og generalforsamlinga har valgt Gitte Gard Talmo til ny styreleiar. Vassvant kvinne «FRISKT» slår på tråden og det er ei trivelig og travel kvinne som svarar. Gitte Gard Talmo bur på eit småbruk på Langevåg saman med døtrene sine, hestar, høner og hund. Til dagleg jobbar ho som marknadsdirektør i Eidesvik, der fokuset hennar er å skaffe nye kontraktar for hjørnesteinsbedrifta. Ho er dermed godt vant med vatn, men då helst som transportveg. Gitte har tidlegare erfaring med styreverv frå mellom anna Bømlo Næringsråd ogLangevåg idrettsbygg. Framoverlent organisasjon…
Les meir
Stenging Espevær

Stenging Espevær

Torsdag 15. november vil det bli utført utspyling av vassnettet på Espevær. Dette gjer at våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 08.00 til kl. 15.00. Deler av vassnettet er trykksett under utspylinga, så det er viktig at det ikkje blir brukt vatn i denne perioden. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.  
Les meir

Stenging Baadeholmen Espevær 14.11.

Onsdag 14.november vert det utspyling på vassnettet på Baadeholmen i Espevær. Vatnet vert stengt mellom kl.08.00 og kl.15.00. Deler av nettet er trykksett under utspyling, så det er viktig at det ikkje vert brukt vatn i denne perioden. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. For spørsmål ta kontakt på vakttelefon 53 42 88 45.  
Les meir
Stenging Espevær

Stenging Espevær

Tirsdag 13. november vil det bli utført utspyling av vassnettet på Espevær. Dette gjer at våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 09.00 til kl. 14.00. Deler av vassnettet er trykksett under utspylinga, så det er viktig at det ikkje blir brukt vatn i denne perioden. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.
Les meir
Stenging Garvika og Baadeholmen

Stenging Garvika og Baadeholmen

Mandag 12. november vil det bli utført utspyling av vassnettet i Garvika og Baadeholmen. Dette gjer at våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 09.00 til kl. 14.00. Deler av vassnettet er trykksett under utspylinga, så det er viktig at det ikkje blir brukt vatn i denne perioden. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.
Les meir
Stenging Baadeholmen

Stenging Baadeholmen

Fredag 9. november vil det bli utført utspyling av vassnettet på Baadeholmen. Dette gjer at våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 09.00 til kl. 14.00. Deler av vassnettet er trykksett under utspylinga, så det er viktig at det ikkje blir brukt vatn i denne perioden. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.
Les meir
Over heile Bømlo – utbetring av vatn og avløpsnettet

Over heile Bømlo – utbetring av vatn og avløpsnettet

Bømlopakken har gitt moglegheiter til planlagde investeringar på vatn og avløpsnettet, men eit stort utbetringsprosjekt gjorde omprioriteringar nødvendig. Prosjekt til 9,5 millionar I heile 2017 gjorde BVA investeringar for lag 16 millionar kroner. Når 9,5 millionar er sett av til å utbetra gamle Arhaugen i Rubbestadneset forstår me at det er eit stort prosjekt. Stram lukt og kloakk på avveie Bebuarar gjorde BVA merksam på både stram lukt og kloakk på avveie. Nærare undersøkingar viste at det var fleire kloakkutslepp som kom ut i det fri i Arhaugen. Då det gamle Wichmannfeltet blei opparbeida på 1960-talet var det eit privat…
Les meir