Innlegg:

Stenging Baadeholmen Espevær 14.11.

Onsdag 14.november vert det utspyling på vassnettet på Baadeholmen i Espevær. Vatnet vert stengt mellom kl.08.00 og kl.15.00. Deler av nettet er trykksett under utspyling, så det er viktig at det ikkje vert brukt vatn i denne perioden. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset.

For spørsmål ta kontakt på vakttelefon 53 42 88 45.

 

Related Posts