Vasstenging Hollund

Vasstenging Hollund

Driftsmelding
Torsdag 30.mars vil det bli utført arbeid på leidningsnettet ved Hollund. Dette gjer at nokre av våre abonnentar vil vera utan vatn frå kl. 08.00 til 13.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.    
Les meir
Vasstenging Urang

Vasstenging Urang

Driftsmelding
Torsdag 30.mars vil det bli utført arbeid på leidningsnettet ved Urang. Dette gjer at nokre av våre abonnentar vil vera utan vatn frå kl. 08.30 til 15.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.
Les meir
I dag er det Verdas vassdag!

I dag er det Verdas vassdag!

Artiklar
          Avløpsvatn: Betre enn sitt rykte! Avløpsvatnet vårt kan både vera eit forureiningsproblem og ein verdifull ressurs. I Bømlo kommune og BVA satsar me på ressursdimensjonen! 22.mars markeres Verdas vassdag over heile verda som ein offisiell FN-dag sidan 1993. Temaet for Verdas vassdag i 2017 er «avløpsvatn». Avløpet frå våre vaskar, toalett, dusjar og så vidare er ikkje det som normalt får mest merksemd i den offentlige debatten eller i samtalen rundt middagsbordet. Men no vil altså FN at me skal ta avløpsvatnet vårt meir på alvor. Det vil me i BVA også. Kvifor det? Avløp som problem Eit av FNs bærekraftmål for 2030 er å sikre tilgang til og bærekraftig forvaltning av vatn og sanitær for alle. Det er ein lang veg å gå før ein når…
Les meir
Vasstenging Rubbestad

Vasstenging Rubbestad

Driftsmelding
Tysdag 21.mars vil vatnet bli stengt grunna reparasjon av ein lekkasje på Rubbestad. Nokre av våre abonnentar vil vera utan vatn frå kl. 11.00 til 16.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.
Les meir
Brot på vassleidning i Stongarvågen

Brot på vassleidning i Stongarvågen

Driftsmelding
På grunn av leidningsbrudd på ein vassleidning i Stongarvågen vil vatnet bli avstengt fram til skaden er utbetra. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Bygningar i det skaraverte området vil vera utan vatn.Beklagar ulempene dette kan føre med seg.
Les meir
Vasstenging Gåsland

Vasstenging Gåsland

Driftsmelding
Onsdag 15.mars vil det bli utspyling på leidningsnettet på Gåsland. Dette gjer at nokre av våre abonnentar vil vera utan vatn frå kl. 08.30 til 15.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.
Les meir
Utspyling på vassnettet

Utspyling på vassnettet

Driftsmelding
Tysdag 14.mars vil det bli utført utspyling på leidningsnettet. Dette gjer at nokre av våre abonnentar vil vera utan vatn frå kl. 08.30 til 15.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.
Les meir
Vasstenging Melkevik

Vasstenging Melkevik

Driftsmelding
Tysdag 14.mars vil det bli utført arbeid på leidningsnettet ved Straumshaugane. Dette gjer at nokre av våre abonnentar vil vera utan vatn frå kl. 09.00 til 14.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.
Les meir
Vasstenging Urangsvåg

Vasstenging Urangsvåg

Driftsmelding
Måndag 13.mars vil det bli utført arbeid på leidningsnettet ved Urangsvåg. Dette gjer at nokre av våre abonnentar vil vera utan vatn frå kl. 09.00 til 15.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.
Les meir
Vasstenging Gåsland

Vasstenging Gåsland

Driftsmelding
Torsdag 09.mars vil det bli utspyling på leidningsnettet ved Gåsland. Dette gjer at nokre av våre abonnentar vil vera utan vatn frå kl. 08.30 til 17.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.
Les meir