Innlegg:

Vasstenging Rubbestad

Tysdag 21.mars vil vatnet bli stengt grunna reparasjon av ein lekkasje på Rubbestad. Nokre av våre abonnentar vil vera utan vatn frå kl. 11.00 til 16.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.

Related Posts