Innlegg:

Brot på vassleidning i Stongarvågen

På grunn av leidningsbrudd på ein vassleidning i Stongarvågen vil vatnet bli avstengt fram til skaden er utbetra. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Bygningar i det skaraverte området vil vera utan vatn.Beklagar ulempene dette kan føre med seg.

Related Posts