Stenging Stølo tirsdag 27.juni

Tirsdag 27.juni vil det bli utført arbeid på leidningsnettet på Stølo. Dette gjer at nokre av våre abonnentar vil vera utan vatn frå kl. 09.00 til 10.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.  
Les meir