Stenging Alvsvåg fredag 21.5.

Stenging Alvsvåg fredag 21.5.

Driftsmelding
På grunn av arbeid på vassledning på Alvsvåg blir vatnet stengt, fredag 21. mai 2021 mellom kl. 09:00 og 12:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845. Me beklagar ulempene dette medfører!
Les meir
Stenging Rolfsnes torsdag 20.5.

Stenging Rolfsnes torsdag 20.5.

Driftsmelding
På grunn av arbeid på vassledningen på Rolfsnes blir vatnet stengt, torsdag 20. mai mellom kl.09:00 og kl.13:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på det lågaste uttaket i huset. For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845. Me beklagar ulempene dette medfører!
Les meir
Stenging Urangsvåg 30.3.

Stenging Urangsvåg 30.3.

Driftsmelding
På grunn av utspyling på vassledningane, vert vatnet avstengt lørdag mellom kl 10 og kl 17. Deler av vassnettet er trykksett under utspyling, så det er viktig at det ikkje blir brukt vatn i denne perioden. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling,spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. For spørsmål, ta kontakt på vakttlf 53 42 88 45.
Les meir
Stenging Goddevegen/Djupedal lørdag 2.3.

Stenging Goddevegen/Djupedal lørdag 2.3.

Driftsmelding
På grunn av utspyling på vassnettet, blir vatnet stengt lørdag 2.mars mellom kl 09.00 og kl 17.00. Deler av nettet er trykksett under utspyling, så det er viktig at det ikkje blir brukt vatn i denne perioden. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset.
Les meir
Lekkasje Bømmelhamn

Lekkasje Bømmelhamn

Driftsmelding
På grunn av ledningsbrudd i Bømmelhamn, blir vatnet stengt til skaden er utbetra. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. For spørsmål ta kontakt på vakttelefon 53 42 88 45.
Les meir
Stenging Espevær

Stenging Espevær

Driftsmelding
Torsdag 15. november vil det bli utført utspyling av vassnettet på Espevær. Dette gjer at våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 08.00 til kl. 15.00. Deler av vassnettet er trykksett under utspylinga, så det er viktig at det ikkje blir brukt vatn i denne perioden. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.  
Les meir