Innlegg:

Vegstenging Rubbestadneset mandag 27. sept

I forbindelse med utbedring av vannledning vil vegen til Heddebakketoppen og Heddebakkestølen bli stengt for biltrafikk mandag 27.09. fra kl 8.30. Veien blir åpna når vasslekasjen er utbedra.

Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts