Innlegg:

Vegstenging!

På grunn av vegarbeid blir vegen stengt ved vassreinseanlegget til BVA torsdag 12. oktober mellom kl. 11.30 og 14.30. Bilistar som skal frå/til Gjøsæter og Rolfsnes blir berørt av stenginga. Vegen vil bli opna for utrykningskjøretøy.

Related Posts