Innlegg:

Vasstenging Eidesdalen

Torsdag 7. september vil det bli utført arbeid på leidningsnettet i Eidesdalen. Dette gjer at nokre av våre abonnentar vil vera utan vatn frå kl. 08.30 til 16.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.

Related Posts