Innlegg:

Vannstenging Melingsvåg torsdag 5. oktober

På grunn av arbeid på vassledning på Melingsvåg blir vatnet stengt, 5. oktober 2023 mellom kl. 13:00 og 16:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845

Related Posts