Innlegg:

Vannstenging Meling tirsdag 24. okt

På grunn av arbeid på vassledning på Meling blir vatnet stengt, 24. oktober 2023 mellom kl. 08:30 og 13:00.

Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845

Related Posts