Innlegg:

Vannstenging Hollund onsdag 25. okt

På grunn av arbeid på vassledning på Hollund blir vatnet stengt, 25. oktober 2023 mellom kl. 09:00 og 12:00.

Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845

Related Posts