Innlegg:

Vannstenging Grutle tirsdag 19. des

På grunn av arbeid på vassledning på Grutle blir vatnet stengt, 19. desember 2023 mellom kl. 08:30 og 14:30. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845

Related Posts