Innlegg:

Vannstenging Folderøy mandag 2. okt

På grunn av arbeid på vassledning på Foldrøy blir vatnet stengt, 2. oktober 2023 mellom kl. 08:30 og 12:30.

Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845

Related Posts