Innlegg:

Tur til Svartediket hos Bergen Vann

Tysdag 28. august var ein gjeng frå BVA på besøk hos Bergen Vann.

De skulle få høyre om erfaringar med ny filtermasse som de i Bergen har testa ut. Filtermasse er det som vi bruker til å reinse vatnet i reinseanlegga våre på reinseanlegga i Hollundsvatnet, Åreid og Vorland.

 

Vi testar ny filtermasse for å få betre og meir effektiv reinsing av vatnet vårt. Reinseanlegget i Åreid er først ut og her er arbeidet med utskifting av massane allereie starta.

Her er bilde frå den gode omvisninga gjengen hadde med 2 driftsoperatører frå Bergen Vann. Frå venstre Morten Andreassen, Jan Ottar Hope, 2 ansatte i Bergen Vann og Rankeen Zeibar. Odd Petter Habbestad har tatt bilda.

Her ser vi eit del av anlegget i Svartediket.

Related Posts