Innlegg:

Stenging Vorland onsdag 10. mars

På grunn av arbeid på vassledning på vorland blir vatnet stengt, onsdag 10. mars mellom kl. 08:30 og 14:00.

Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts