Innlegg:

Stenging – Vorland 29.08.2022

På grunn av arbeid på vassledning på Vorland blir vatnet stengt, ma. 29. aug. 2022 mellom kl. 08:30 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts