Innlegg:

Stenging Vorland 17. nov

På grunn av utspyling på vassnettet blir vatnet avstengd på Vorland onsdag 17. nov, mellom kl 09:00 og 16:00. Deler av vassnettet er trykksett under utspyling, så det er viktig at det ikke blir brukt vatn i denne perioden!

Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana, på lågast uttak i huset.

For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845.

Related Posts