Innlegg:

Stenging Urangsvåg torsdag 17. august

På grunn av arbeid på vassledning på Urangsvåg blir vatnet stengt, 17. august 2023 mellom kl. 08:30 og 13:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845

Related Posts