Innlegg:

Stenging Totlandsvegen onsdag 3. juni

På grunn av arbeid på vassledning på Totlandsvegen blir vatnet stengt, torsdag 3. juni mellom kl. 09:00 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts