Innlegg:

Stenging – Totlandssjøen

 På grunn av arbeid på vassledning på Totlandssjøen blir vatnet stengt, 15. mai 2023 mellom kl. 08:30 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Sjå våre heimesider på www.bva.no for kart. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845

Related Posts