Innlegg:

Stenging Totland mandag 19. april

På grunn av arbeid på vassledning på Totland blir vatnet stengt, mandag 19. april mellom kl. 08:30 og 13:00. Det er bustadar innafor merka felt som vert utan vatn.

Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts