Innlegg:

Stenging – Teigland 23.08.2023

På grunn av arbeid på vassledning på Teigland blir vatnet stengt, 23. august 2023 mellom kl. 08:30 og 16:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845.

Related Posts