Innlegg:

Stenging Svortland sør,mandag 22.nov.

Dette er informasjon fra Bømlo Vatn og Avløpsselskap. På grunn av utspyling på vassnettet blir vatnet stengt på Sortland, sør ma. 22. nov. 2021, mellom kl 22:00 og 06:00. Deler av vassnettet er trykksett under utspyling, så det er viktig at det ikke blir brukt vatn i denne perioden!

Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana, på lågast uttak i huset. For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53 42 88 45.

Related Posts