Innlegg:

Stenging Stavland 10.12

På grunn av arbeid på vassledning på Stavland blir vatnet stengt, tysdag 10. desember mellom kl. 08:30 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Beklagar ulempene dette fører med seg!

Related Posts