Innlegg:

Stenging – Solhøgda 25.04.2023

På grunn av ledningsbrudd på Solhøgda, blir vatnet stengt til skaden er utbedra! Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845

Related Posts