Innlegg:

Stenging – Skogalivegen 24.02.2023 

På grunn av arbeid på vassledning på skogalivegen blir vatnet stengt, fr. 24. feb. 2023 mellom kl. 08:30 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts